Godt resultat for FKRA!

Felleskjøpet Rogaland Agder økte driftsinntektene med 154 mill. kr og passerte 3 mrd. kr og fikk et resultat på 75 mill. kr for 2021. Dette er opp 15,7 millioner fra året før. Det gode resultatet skyldes økt salg i våre butikker. 

1/3/22
Tekst/foto: Per Harald Vabø/Anne Linn Olsen 

Godt resultat for Felleskjøpet Rogaland Agder

​I 2021 omprofilerte Felleskjøpet Rogaland Agder butikkene sine til BondeKompaniet. Butikkene opplevde en salgsøkning både til landbruksmarkedet og til hus & hage markedet. Butikkjeden er en faghandel for hus & hage, kjæledyr og landbruk. Vi opplever å treffe markedet på en god måte.

Bedriften lanserte ellers en rekke nye kraftfôrprodukter i 2021. Det er investert i produksjonsutstyr for å kunne lage müsli -og ekspandatblandinger til fjørfe, svin og drøvtyggere. Disse blandingene er godt mottatt i markedet.

Av årets resultat går 28,1 mill. kroner tilbake til eierne som utbytte. Dette utgjør 1,5% av kjøp på butikk og tonnvarer.

Konsernet økte driftsinntektene 174 mill. kr og passerte 3,5 mrd. kr i omsetning. Resultatet før skatt var 41,6 mill. kr som er 20,1 mill. kr svakere enn året før. Det er datterselskap innenfor fraksjonering av erter og pet-food som er årsaken til det svake resultatet. Det er gjennomført tiltak innenfor disse områdene i løpet av året og vårt eierskap Nisco APS er avviklet.