Bedre samhandling har styrket pelletskvaliteten

Selv om pelleten som går i de forskjellige tankbilene på Kvalaberg kommer fra samme produksjon og holder nøyaktig samme kvalitet, vil den variere når den kommer i silo. FKRA har igangsatt et tverrfaglig systematisk arbeid for å minimalisere variasjonene.

Vårt Felleksjøp Høsten 2022
Tekst/foto: Bethi Dirdal Jåtun

Kurs hos FKRA: Bedre samhandling har styrket pelletskvaliteten

Seksten FKRA-sjåfører på kurs i et av møterommene til FKRA i Hillevåg en onsdag morgen i juni, er én viktig del av løsningen. Foran de seksten står Jan Johansen fra VM Tarm AS, den danske produsenten av Felleskjøpets tankbiler. Han har snart førti års erfaring med bulkdistribusjon og er et kjent navn og ansikt for flere av kursdeltakerne som knapt kan huske at de har vært samlet på denne måten tidligere. Til vanlig skjøtter den enkelte sin jobb og rute og får sjelden anledning til å drøfte problemstillinger og arbeidsmetodikk eller dele erfaringer med andre. I dag har de muligheten, og Johansen innleder til det som blir en nyttig utveksling over bordet:

Hvordan skal fôret blåses?

–Vi vil gjerne vite hvordan dere blåser ut fôret, begynner han og understreker at selve utblåsningen har stor innvirkning på pelletskvaliteten.

Senere på dagen, i FKRAs spesialbygde testanlegg, illustrerer han poenget. I første test kjøres kraftfôret langsomt og forsiktig gjennom rørgangene, noe som raskt utløser såpass store støvmengder at flere av sjåførene velger å trekke ut i frisk luft for ikke å puste inn for mye av støvet som danser rundt i anlegget og legger en hinne på både klær og hår. Deretter kjøres rørfylling og hastighet betydelig opp – og støvet minker betraktelig.

–Det er en myte at kraftfôret skal blåses ut langsomt og forsiktig. Jo langsommere tempo, jo mer støv genererer pelleten fordi den stadig dunker borti rørveggene. Med høyest mulig rørfylling og hastighet, unngår vi dette og får langt mindre støv, oppsummerer Johansen.

Prosessoptimaliserer Per Krogedal har en aktiv rolle i testkjøringen. Hans målinger underveis viser at støvmengden fra første testkjøring er over dobbelt så høy som fra den andre. 

 

Mange ulike oppfatninger

–Når bilen går på halv kapasitet og rørgaten inn er kronglete, får pelletene mye slag i svingene og rørfyllingen blir dårlig, forklarer Krogedal som er veldig klar over at sjåførene har ulike oppfatninger om hva som gjelder.

–Jeg har ansvar for kraftfôrkvaliteten ut fra fabrikk og er veldig interessert i at den skal følges opp videre utover i verdikjeden. I så måte er det viktig at vi har en felles oppfatning av hvordan dette fungerer, sier han.

Endre Krakk fra Krakk Transport AS, som har distribuert kraftfôr for Felleskjøpet siden midten av 80-tallet, berømmer de som har kalt inn til dagens samling.

–Lik praksis bør være et mål. I dag er det mange forskjellige meninger om hvordan ting skal gjøres, både sjåførene imellom, mellom de som selger kraftfôr og kundene. I så måte er møtepunkter som dette veldig viktig, mener han.

Sjåførene er ferdig med sin økt til lunsj. Etter lunsj kommer neste gruppe som består av konsulenter, salgs- og servicepersonell. De får samme informasjon som sjåførene og skal også ned i testanlegget for å se forskjellen på rørfylling, trykk og rørganger når kraftfôret blåses ut. Påfølgende morgen kommer så en ny gruppe sjåfører og får samme opplegg.

Hvordan jobber sjåførene?

Tilbake i møterommet i administrasjonsbygningen er Johansen i samtale med sjåførene om hvordan de jobber:

–Hvor lang tid bruker du på å tømme et rom på bilen? spør han en. –Seks-sju minutter på 3,5 tonn er svaret. En annen melder at han bruker rundt sju minutter på tre tonn.

–Ti minutter på 3,5 tonn er for mye, repliserer Johansen og spør videre: –Espen, tømmer du bil og henger på 60 minutter?

Espen nikker og oppgir trykket. –Da blåser du hardt, men det er også viktig!

–Det kommer også an på hvilket fôr det er snakk om, kommer det fra en sjåfør på andre siden av bordet. Det nikkes, og Johansen støtter utsagnet før han oppsummerer:

–Trykk er én ting, men luftmengde og rørfylling spiller også inn. Det samme gjør antall meter på blåseslangeslangen, tanktypen, syklon, rørgateføring, antall bend og dimensjonen på lufterøret. Han oppfordrer sjåførene til å snakke med kundene om hvordan de kan få til en så optimal løsning som mulig slik at pelletskvaliteten bevares så godt som råd er.

 

Per Gaute Mileertz, sjåfør hos FKRA
FV: Kursholderne Jan johansen, Lars Lykkevold Johansen fra VM Tarm AS i Danmark - sammen med logistikksjef i FKRA Martin Sleire.

"Trykk er én ting, men luftmengde og rørfylling spiller også inn. Det samme gjør antall meter på blåseslangeslangen, tanktypen, syklon, rørgateføring, antall bend og dimensjonen på lufterøret." 

Jan Johansen, VM Tarm AS, den danske produsenten av FKRA sine tankbiler

Fingerspitzgefühl må til

Per Gaute Milwertz har jobbet som sjåfør i Felleskjøpet siden 2013 og er storfornøyd med tankbilen han kjører, en semitrailer. Han kjenner seg godt igjen i danskenes anvisninger: 

–Jeg gjør som Jan sier, smiler han og forteller at han fikk grundig opplæring fra nettopp Jan Johansen fra VM Tarm AS da han først tok i bruk den nye bilen.

–Men ingenting går av seg selv. Du må hele tiden gjøre vurderinger, følge med og lytte. For selv om vi skal blåse hardt, må vi avpasse farten etter hvert enkelt anlegg. Kundene har forskjellige siloer og forskjellige rørganger. Ikke én plass er lik en annen. Det må vi ta hensyn til.

De to representantene fra VM Tarm skryter av FKRA-sjåførene:
–Det er ikke vanskelig å høre at de vet hva de holder på med.

Dette bidrar til god pelletskvalitet

  • Jo mer kraftfôr i slangen under innblåsing, jo bedre bevaring av pelletskvalitet. 
  • Jo raskere innblåsing, jo mindre støv. Langsom utblåsing forringer pelletskvaliteten.
  • Plassering av tankbil i forhold til silo: Jo kortere blåseslange, jo bedre pelletskvalitet.
  • Rørgate: Loddrett og kort rørgate med minimalt antall bend sikrer god bevaring av pelletskvalitet. Jo lengre og kronglete rørgate, jo mer svekkes pelletskvaliteten.

Les også:

Andre artikkelkategorier: