Prisøkning på kraftfôr

Kostnadsøkningen på råvarer til kraftfôrproduksjonen fortsetter inn i nytt år og FKRA må som alle andre justere prisene opp. Vi har i lengre tid gjort tiltak for å redusere effekten av økte råvarepriser, men når også prisen på norskprodusert animalsk fett stiger kraftig er vi dessverre nødt til å forholde oss til dette.

Prisøkningen vil variere etter sammensetningen i de forskjellige fôrslagene. Foreløpig velger vi å ta en forsiktig prisøkning i desember, men vi regner med at særlig energirike blandinger vil øke betydelig de neste ukene.

21/12/21
Tekst: Torgeir Erfjord Foto: Anne Linn Olsen

Hva påvirker prisene?

Boomen i energi- og råvarekostnader slår nå inn for fullt også i prisene på importert korn og råvarer til kraftfôr. En annen av driverne er energiprisene. Vi konkurrerer om mange av de samme råvarene som går til biodrivstoff. Dessuten er det store leveringsproblem og fraktkostnadene går opp. Det er et veldig uryddig markedsbilde. «Jeg tror aldri i historien det har vært et så krevende marked som nå. Det vi fryktet av leveringsproblemer da pandemien startet i mars i fjor står vi nå midt oppi», sier Per Harald Vabø, administrerende direktør i FKRA.

Tiltak

Mange usikre faktorer gjør det vanskelig å beregne hvordan råvareprisene vil utvikle seg framover. FKRA vil videre ha fokus på å begrense prisveksten for våre medlemmer. Vi jobber kontinuerlig med optimalisering av blandingene, men arbeidet med innkjøpsavtaler, sikring av leveranser og bruk av riktige råvarer vil også intensiveres.

FKRA har gode avtaler med leverandørene og ser ingen umiddelbar fare for råvaremangel. Vår oppgave er å sikre nødvendige leveranser til den norske bonden.

 

Maskiner og utstyr

Driftsbygninger