FKRA inngår spennende samarbeidsavtale med lokal ungdomsskole!

Fredag 15. mars kjørte en John Deere traktor med henger fullastet av utstyr, som skulle leveres på Vardheia Ungdomsskule i Time kommune, ut fra parkeringsplassen til Felleskjøpet Fagsenter på Klepp. Alt utstyret er levert av BondeKompaniet-butikkene. 

Tekst/foto: Anne Linn Olsen

Overlevering av FK-capser og utstyr til Vardheia Ungdomsskule sin kjøkkenhage på Bryne.

Overlevering av FK-capser og utstyr fra BondeKompaniet-butikkene til Vardheia Ungdomsskule sin kjøkkenhage på Bryne.

Felleskjøpet Rogaland Agder og BondeKompaniet er stolte over å kunne bidra med utstyr til kjøkkenhagen på skolen, som brukes til dyrking av spiselige vekster som blant annet urter og poteter. Grønnsakene og urtene som elevene dyrker blir brukt på skolekjøkkenet i faget mat og helse.

- I samarbeid med Felleskjøpet og BondeKompaniet, skal vi ta ytterlegare steg mot å skape ein meir praktisk ungdomsskule. Vardheia er allereie langt framme med tanke på at me tilbyr elevane arbeidslivsfag på eit unikt nivå innan metall og mekaniske fag, byggfag, og kjøkken- og restaurantfag, sier Eirik Jåtten, rektor ved Vardheia Ungdomsskule.

Vardheia Ungdomsskule er en topp moderne skole, bygd for praktisk og skapende arbeid med kreative soner og lokaliteter for ulike arbeidslivsfag med inspirasjon fra videregående skoler.

Både NRK Rogaland og TV-Vest møtte opp på Vardheia Ungdomsskule på Bryne i Rogaland denne regntunge fredagen i midten av mars.

NRK Rogaland intervjuet Torgeir Erfjord, direktør landbruk i FKRA og Tove Katrin Åsen, faglærer på Vardheia Ungdomsskole.

NRK Rogaland intervjuet også elever på Vardheia Ungdomsskole.

Ivrige elever og lærere

Fire representanter fra FKRA og BondeKompaniet, to lærere og flere elever fra Vardheia Ungdomsskule var med og losset av den store hengeren med hageutstyret som Felleskjøpet Rogaland Agder sponser til skolens kjøkkenhage.

Hvorfor bidrar FKRA med sponsing til skolen?

- Vi er veldig heldige som har en slik skole i nærheten, som er såpass langt fremme i skoene med å gi elevene et så godt tilbud i yrkeslivsfag både med praktiske- og teoretiske fag. Nå er det våronn og elevene skal i gang med dyrking av grønnsaker, da skulle det bare mangle at FKRA og BondeKompaniet stiller opp med utstyret de trenger, sier Torgeir Erfjord, direktør landbruk i FKRA.

FKRA sponset med diverse utstyr til kjøkkenhagen.

Ivrige elever fikk testet både spade og høygaffel i kjøkkenhagen.

Faglærer Tove Katrin Åsen forklarer elevene hva som er planen med kjøkkenhagen.

Inngår samarbeidsavtale

Vardheia Ungdomsskule og Felleskjøpet Rogaland Agder har inngått en samarbeidsavtale som blant annet innebærer at elevene får praktisk undervisning på Felleskjøpets Forsøksgard på Klepp og på Fagsenteret på Klepp. Her får elevene en presentasjon av de ulike forretningsområdene i FKRA som I-mek, ettermarked, dyrehold, traktor og redskap. Elevene får også invitasjon til FKRA sin årlige grasdemo på Klepp i mai måned. FKRA sponser kjøkkenhagen på Vardheia med ulike typer frø, trillebårer og annet redskap til dyrking av spiselige vekster.

- Med samarbeidsavtalen får FKRA vist frem ulike typer yrkesmuligheter innen landbruksnæringen og elevene får se hvilke muligheter som ligger hos Felleskjøpet, som ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. Rekruttering er kjempeviktig i landbruksnæringen og FKRA har kontinuerlig fokus på å øke antall lærlinger, det er derfor viktig at vi snakker med de yngre elevene som ikke har valgt studieretning enda, hevder Kristin Eik Ravndal, personalkonsulent i FKRA.