Sterk prisvekst på råvarer påvirker kraftfôrprisen

Per dags dato er det lite som indikerer at kraftfôrprisene skal ned. Felleskjøpet Rogaland Agder er bekymret for prisveksten framover, og vi gjenomfører viktige tiltak for å bremse prisveksten ut til bonden. Et tiltak er å flate ut priskurven slik at prisveksten blir fordelt over et lengre tidsrom.

24/6/2021
Tekst: Aasne Aasland Kilde: Landbruksdirektortet Foto: May Linda Schjølberg

Det er historisk høye priser på proteinråvarer, karbohydrater og andre tilskuddsvarer. Nesten alle importerte varer har nå nulltoll, dvs. at verdensmarkedsprisene er omtrent som norske råvarepriser. Råvarepriser som stiger utover dette vil medføre kostnadsøkninger i våre regnskap. Vi ser at materialkost har steget jevnt og trutt siden oktober 2020.

Utdrag fra Nasdag.: Prisene på soyamjøl det siste året er historisk høyt sett i 5 års perspektiv. De siste månedene har prisen gått ned, men er fortsatt høy sammenlignet med f.eks. 2020. I tillegg har pristillegget på GMO frie varer økt kraftig.

Årets jordbruksavtale

Kornprisen går opp 10 øre. Tilskudd til nedskriving av korn for levering til kraftfôrproduksjon går opp. Slik at nettoeffekten ser ut til å havne på ca. +4 ører. Fraktratene på korn med båt er et stort usikkerhetsmoment og kan gjøre at nettoeffekten for korn levert anlegg i Stavanger blir høyere.

Vi viser ellers til artikkel fra Landbruksdirektoratet publisert 15. juni 2021.