Nye, viktige skritt for framtida

–Omprofileringen av FK-butikken til BondeKompaniet og etableringen av ny produksjonslinje for ekspandat- og mysliblandinger kommer til å styrke FKRAs markedsposisjon.

Vårt Felleskjøp Høsten 2021
Tekst: Bethi Dirdal Jåtun Foto: FKRA

FKRA sitt hovedkontor og kraftfôrproduksjon er lokalisert i Hillevåg, Stavanger.

Det mener administrerende direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA), Per Harald Vabø, når han nå gjør opp status i forbindelse med høstens medlemsmøter.

Butikk-framgang

– Vi kan allerede nå fastslå at lanseringen av BondeKompaniet med tilhørende nettbutikk for privat- og proffmarkedet, har vært en vellykket operasjon. Fjorårets eventyrlige omsetningstall er et godt bevis på det, riktignok med drahjelp av pandemien, men vi fikk mange nye kunder inn i butikkene våre. Salget så langt i år viser en ytterligere framgang både på privatmarkedet og blant medlemmene våre, sier han.

Samtlige av de 21 BondeKompaniet-butikkene selger mer i dag enn de gjorde i fjor på samme tid.

–Den nye nettløsningen vår kommer til å få stor betydning framover, både i forhold til bøndene og privatmarkedet, der vekstpotensialet er stort, legger han til.

Ny produksjonslinje

Vabø framhever også etableringen av den nye produksjonslinja for strukturfôr i den nye fabrikken på Kvalaberg som viktig for FKRA framover. Mysliblandinger til rugeeggproduksjon og expandat til svin er allerede lansert, og etter hvert kommer også nye kraftfôrprodukter til bønder som driver med melk- og kjøttproduksjon.

– Vi har veldig tro på at disse nye kraftfôrproduktene vil styrke bondens økonomi. Expandat til svin, som vi er først ute med her til lands, gir et høyere fôropptak og mindre fôrsvinn. Potensialet for friskere dyr og høyere avvenningsvekter er stort, påpeker FKRA-direktøren.

Styrker posisjonen

Den nye produksjonslinja ble kjørt i gang uten at noen av maskinleverandørene var til stede. Pandemien forhindret dem fra det, men takket være digitale hjelpemidler og tålmodighet på begge sider, produserer den nye linja nå i henhold til plan.

– Per første halvår har vi styrket markedsposisjonen vår i forhold til i fjor, noe som er et tegn på at vi gjør en del riktig, sier Vabø som har en klar intensjon om å styrke posisjonen ytterligere.

– Jeg ha store forventninger til kvaliteten og tror mange kommer til å velge de nye produktene framover, sier FKRA-direktøren.

Økende press

Presset på marginer både når det gjelder kraftfôr og andre tonnvarer er økende, noe som ikke minst skyldes høye råvarepriser både på korn, proteinråvarer, fett og oljer.

– At vi har et bedre økonomisk resultat i FKRA i år enn i fjor, skyldes økt salg i butikkene våre, fastslår Per Harald Vabø og fortsetter:

– Gjødselprisene har steget til himmels, noe som også gjelder for energi og frakt. Markedet er i det hele tatt lite forutsigbart akkurat nå. For landbruket er det viktig å få kompensert en del av de mange ekstrakostnadene som kommer som følge av dette, sier Per Harald Vabø som er opptatt av å ikke svartmale situasjonen, men heller prøve å minimere utslagene.

– På medlemsmøtene har vi også hatt diskusjoner om signalene som er gitt i forbindelse med nye gjødselforskrifter. Forslag er så langt ikke sendt på høring, men slik vi har tolket forskriftene fram til nå, vil de foreslåtte endringene være et betydelig angrep på det profesjonelle husdyrområdet som vi er en del av. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi er tett på den diskusjonen som kommer opp, mener FKRA-direktøren.

Ny miks

Den digitale kompetansen i organisasjonen fikk seg virkelig et skudd for baugen med pandemien. Digitale møter er blitt en del av hverdagen.

– Men det blir godt å få tilbake samtalene også – i lunsjen og på gangen. Det er ofte her de gode ideene oppstår, mener Vabø som skryter av de ansatte:

– Samtlige har gjort en formidabel innsats gjennom pandemien, både i butikkleddet og ellers i organisasjonen. Det er takket være de ansatte at vi kan vise til gode resultater.

 

Nytt oppsekkingsanlegg for småsekk på Kvalaberg