Derfor valgte FKRA plastemballasje på nye småsekker

I forbindelse med nytt oppsekkingsanlegg har vi fått noen få henvendelser som går på kvalitet og skepsis til at vi nå er gått over til plast.

Vårt Felleskjøp Våren 2022
Tekst/foto: Aasne Aasland/Anne Linn Olsen

FKRA har valgt folie som pr. dato er laget av plast. Vi har laget en oppsummering av noen punkter som FKRA mente var riktige og viktige når valg av utstyr skulle tas.

Ikke alle vil være enige i at alle punktene er gode nok argumenter hver for seg, men summen av alle punktene gjør det enklere å forstå hvorfor vi har valgt slik vi gjør.

Kvalitet på oppsekking

Det har vært noen innkjøringsproblemer og på noen få produksjoner har skjøten vært skjør. Dette skal være forbedret nå og fortløpende kontrollrutiner ved oppsekking er forbedret. Alt i alt skal sekkene og pallene være bedre rustet til å ivareta fôrets egenskaper nå enn tidligere.

Hvorfor plast?

Bruk av plast er et tema som alle ikke kan og vil enes om.

FKRA har valgt plastfolie av flere gode grunner: 

 1. FKRA har investert i nytt oppsekkingsanlegg. Det anlegget som ble valgt krevde bruk av folie.
   
 2. Plast er mindre ressurskrevende å produsere og frakte enn papir.
   
 3. I Norge er det svært gode returordninger for plast. Vi forutsetter at all plastemballasje i landbruket skal gjenbrukes som returplast.
   
 4. I dag består folien vi bruker av ca. 50% returplast. Andelen vil være økende.
   
 5. Det foregår utvikling av folie laget av fiskegelatin. I løpt av 5 år kan vår folie være laget av fiskegelatin eventuelt andre naturråstoffer/avfallsstoffer.
   
 6. Vi skal går over til tynnere plast i sekkene som vil medføre at den totale plastmengden i vår emballasje går ned med ca. 20%.
   
 7. Folien kommer i ruller som mates inn i oppsekkingsanlegget. Her lages sekken samtidig som den fylles. Effektiv og kostnadseffektiv oppsekking.

8. Transportkostnadene i forbindelse med transport av folie er ca. 10% av transportkostnadene for papirsekk.

9. Sekkene fylles bedre og er mer kompakte.

10. Sekkene på pall er mye bedre stablet og har ingen «ører» som stikker utenfor palle (mindre fare for brekkasje og lettere å stable på bil).

11. Papirsekker blir i liten grad gjenvunnet. Papir som ikke blir resirkulert, men brent vil kreve 100% nyproduksjon.

12. Mange papirsekker er foliert eller tilsatt stoffer som nødvendigvis ikke er miljøvennlig.

13. Sytråden og andre elementer på papirsekker vanskeliggjør gjenvinning

14. Plastsekken har ingen overflødig hals. Dette gjør at vi trenger ca. 20% mindre råstoff til å lage sekker av.

Les også:

Andre artikkelkategorier: