SMS ved levering av kraftfôr i bulk

Fra april utvider vi SMS-varslingen til også å inkludere forventet ankomsttid hos kunden. Det kan være litt utfordringer dersom kraftfôret blir lastet kvelden før levering, men vi mener dette skal gå seg til etterhvert.

22/3/22
Tekst/foto: Martin Sleire/Anne Linn Olsen

SMS-varsling i dag

Våre kunder får per i dag en SMS-varsling med informasjon om fôrtype, antall opplastet kilo og telefonnummeret til sjåføren når deres bestilling er lastet på bil på Kvalaberg. I tillegg får kunden følgeseddel og varedeklarasjoner på e-post.

Ny utvidet SMS-varsling

Enkelte kunder har etterlyst opplysninger om antall kg levert i hver tank. På papirversjonen oppførte sjåføren dette på følgeseddel/veielapp. Vi gjør nå noen endringer slik at sjåføren får et eget tekstfelt til å skrive inn relevante opplysninger på elektronisk følgeseddel og sender disse til kunden.

Er din kontaktinformasjon oppdatert? 

De som ikke har korrekt telefonnummer eller e-postadresse, må snarest ta kontakt med vårt kundesenter. 

Kontakt kundesenter

Tlf. 994 30 640

Eller oppdater din informasjon på: bedrift.bondekompaniet/Min Side.