Utbrudd av fugleinfluensa

FKRA gjennomfører tiltak i forbindelse med utbrudd av fugleinfluensa.

12/11/21
Tekst: Aasne Aasland

I samsvar med signalene fra Mattilsynet har FKRA innført tiltak for vasking og desinfeksjon av biler i forbindelse med leveranser av fôr. Vi begrenser også kundebesøk, service og vedlikehold i det aktuelle området.

Det er innført portforbud for alle fjørfe i Rogaland. Vi viser ellers til løpende info fra Mattilsynet