Våre leverandører

Melkeutstyr

DeLaval

Innredning

DeLaval

Orla Hansen

Ku-komfort

DeLaval

Kraiburg (gummimatter)

La Buvette

Ventilasjon

J.L. Bruvik AS (mekanisk ventilasjon)

Munters (naturlig ventilasjon)

Skov

Grovfôr

TKS Agri

DeLaval

Kraftfôr

Mafa

DeLaval

Gjødsel

DeLaval

JOZ

Landia

Anders Beton

Thisted-Fjerritslev Cemetfabrikk A/S