Ledelsen

Ledelsen i Felleskjøpet Rogaland Agder

 

Per Harald Vabø

Administrerende direktør
908 29 444
per.h.vabo@fkra.no
Stavanger

Thomas Kvalevåg

Økonomidirektør
411 28 089
thomas.kvalevag@fkra.no
Stavanger

Keilih Nyback Hagen

Innkjøpsdirektør
909 65 211
keilih.nyback@fkra.no
Stavanger

Arne Norland

Produksjonsdirektør
970 53 774
arne.norland@fkra.no
Stavanger

Torgeir Erfjord

Direktør landbruk
480 11 726
torgeir. erfjord@fkra.no
Stavanger

Einar Bent Jensen

Direktør maskin
922 97 274
einarbent.jensen@fkra.no
Klepp

Roar Feedt

Øvrig virksomhet
900 41 109
roar.feedt@fkra.no
Stavanger