Hjelp til vurdering av grovfôrkvaliteten til drøvtyggere

Har du tatt grovfôranalyse? Vi hjelper deg med å forstå de viktigste parametrene i resultatet. Her er en enkel oversikt og forklaring over begrepene som brukes når en skal vurdere grovfôrkvaliteten.

Hovedresultat

Forklaring Målverdi
Tørrstoff Den delen av fôret som ikke er vann Rundt 30%
Protein

Proteininnhold. Tidlig slått og sterk N-gjødsling gir
høye verdier

140-160 g/kg TS

Råtrevler Mål på fiber 23 - 30
NDF

Fiber: Bestemmes av høstetidspunkt. Seint høsta gir
mye fiber. For mye fyller i vomma og gir reduser fôropptak.
For lite gir lite struktur og kan gi problemer med sur vom.

500-550 g/kg TS
Sukker

Innhold av sukker påvirkes av høsteforhold og videre
gjæring.

20-100 g/kg TS
Fett Noe variasjon mellom grasarter, men har liten betydning. 30-50 g/kg TS
Råaske Mineraler. Høyt innhold kan tyde på jordinnblanding i
silo.

50-100 g/kg TS

 

Ensileringsparametre

Hovedresultat Forklaring Målverdi
PH Er pH lav vil siloen være stabil og ikke gjære videre.
Mål varierer med tørrstoffinnhold.
Generelt
< 4,2
NH3-N Ammoniakknitrogen. Andelen protein som er i form
av ammoniakk.
Bør være
< 8
Nitrat Giftig nitrogenforbindelse. Gir anemi, blodmangel. Bør være
< 7
Melkesyre Produseres under gjæringa av sukker. Ønskelig
med lave verdier.
40-80
Eddiksyre Høye verdier tyder på feilgjæring. Det har tatt tid
å få stabil masse.

12-30

Smørsyre Tegn på feilgjæring. Stram lukt og negativ på
smakelighet.
Bør være
< 4
Syre total Viser total mengde syrer. Ved god gjæring og bruk
av ensileringsmidler vil denne være lav.
Bør være
< 100

 

Andre nyttige verdier

Hovedresultat Forklaring Målverdi
Fordøyelighet
organisk stoff
Viser hvor stor andel av tørrstoffet i
grovfôret dyra kan utnytte.
Mellom
70-80 %
Varmgangsindeks Forteller om hvor sannsynlig det er for
problemer med varmegang ved åpning.
Skala fra 1-100

Bør være
< 20

Varmgangsindeks Forteller om hvor sannsynlig det er for
problemer med varmegang ved åpning.
Skala fra 1-100

Bør være
< 20

Forklaring til hygieneprøver

Variabel Bra (kde/g) Dårlig (kde/g)
Smørsyresporer < 16 > 316
Bacillussporer < 10 000 > 100 000
Koliforme bakterier <10 > 100 (> 1000)
Enterobakterier < 100 > 10 000
Gjærsopp < 1000 (< 10 000) > 31 623 (> 1 000 000)
Mugg < 316 (< 1000) > 10 000 (> 31 623)