Ny versjon av eFaktura

Den 15. mai 2022 trådte endringene for versjon 2.0 i kraft, og dette kan medføre noen endringer hos våre kunder.

En del av våre kunder som tidligere har hatt eFaktura i nettbank kan oppleve at disse kommer per post.

Ta kontakt med kundesenteret eller kredittavdelingen dersom dere ønsker en annen elektronisk løsning (e-post eller EHF). eFaktura må bestilles i nettbank ved å gi en generellaksept, som oftest ved at en huker av for "Ja takk til alle"  under eFaktura.

Mer informasjon om dette på eFaktura.noSe våre medlemsfordeler

Registrer ditt medlemsskap