Årsmøte 2024

FKRA sitt årsmøte ble avholdt mandag 18. mars på Sola Quality Hotel i Rogaland. Møtet ble åpnet av ordfører Audun Meland etterfulgt av styreleders tale og informasjon fra administrerende direktør i FKRA.

FV. Per Harald Vabø, adm. dir. og Sveinung Svebestad, styreleder FKRA.

Styreleders tale

Styreleder Sveinung Svebestad holdt en tale som viste til usikre tider, uforutsigbare rammebetingelser og hvordan manøvrere i slike tider?

Les styreleders tale her

Orientering drift

Per Harald Vabø, administerende direktør i FKRA, startet talen med omsetningsøkning i et urolig marked. Det har vært krevende med tanke på handel, produksjon og forutsigbarhet. 

Omsetningen i FKRA gikk opp med 5% i 2023 i forhold til 2022. Mesteparten av dette skyldes prisstigning på råvarer og varer. 

Volumet av kraftfôr i tonn viste en økning på 2,5% i 2023 i forhold til 2022. Dette er en vekst som er bedre enn det norske totalmarkedet for kraftfôr. Salget av gjødsel endte på 36 900 tonn. Dette er ned 6,4% i forhold til 2022 som også var et svakt år. 

Traktorsalget av nye traktorer økte med 40 mill. kr som er opp 28% i forhold til 2022. John Deere ble det mest solgte traktormerket i 2023. I-mek er ned 1% i forhold til 2022, dette er bedre enn forventet da mange har valgt å utsette nybygg på grunn av høye finanskostnader. 

BondeKompaniet butikkene viser fremgang på 5% i forhold til 2022. Fjoråret var det beste noensinne og vi er fornøyd med salget i en tid hvor salget i varehandelen melder om nedgang. Nettbutikken har også en fin fremgang og er nå den 7 største av våre 21 BondeKompaniet butikker. 

I kraftfôrproduksjonen har vi også fokus på en kontinuerlig forbedrings- og tilpasningsprosess. Innkjøp av ny biokjel skal gi lavere og forutsigbare energikostnader og ta ned Co2 avtrykket til bedriften. Prosjektet ferdigstilles høsten 2025.

Per Harald orienterte også at FKRA har økt eierandelen til 100% i Bondevennen. Bondevennen skal fortsatt være et selvstendig fagblad. Bondevennen har fra starten i 1898 opparbeidet et solid renommé som det ledende fagbladet for landbruket på Sør-Vestlandet.

Orientering resultat og regnskap

Thomas Kvalevåg, økonomidirektør, gikk gjennom resultat og regnskap for konsernet, morselskap og datterselskaper.

Felleskjøpet Rogaland Agder økte driftsinntektene 194 millioner kroner (5,8%) i 2023. Årsresultat morselskap på 46,8 mnok som er svakt opp fra 44,3 mnok i 2022.

Konsernet har et driftsresultat på 97,3 mnok mot 45,9 mnok i 2022. Årsresultat i konsern på 41,6 mnok, som er vesentlig opp fra 28,2 mnok i 2022. 

Et positivt resultat i nok et krevende år. Uten ekstraordinære eiendomstransaksjoner så hadde resultatet vært svakere.

Status datterselskap

Positiv snuoperasjon i AM Nutrition sammenlignet med 2022. På den negative siden så ble det nok et krevende år for MarinPet og Norsk Naturgjødsel.

Les årsmelding og regnskap her

Kjøpsutbytte til medlemmer

Styrets innstilling: Av årets resultat går 10,7 mnok tilbake til eierne som utbytte. Dette utgjør 0,5% av kjøp på butikk og tonnvarer.

Valg

Sveinung Svebestad ble gjenvalgt som styreleder.

Fagseminar 19. mars

Som en del av årsmøtet 2024 ønsker vi å gi årsmøtedeltakerne faglig påfyll i en tid hvor vi opplever at samfunnsdebatten blir mer polarisert. Fagseminarene blir streamet tirsdag 19. mars fra kl. 9-13.

Stream og les mer om fagseminaret her

 

Se også:

Styret

Datterselskap