Kundehistorier

Aktuelt nå!

Tips og råd!

Service og deler

John Deere - skaper av fremtidens landbruk

Felleskjøpet Rogaland Agder jakter nye medarbeidere. Nå har du mulighet til å jobbe med grensesprengende landbruksteknologi.

DeLaval melkerobot: Service

Lene og Gaute Haugland er svært fornøyd med serviceapparatet til DeLaval, de kommer når de skal og etter behov når en ringer. Det er også betryggende å ha en fast kontaktperson som kjenner utstyret og drifta.

Medlem hos FKRA

Brosjyrer og magasiner

Se hele vårt brosjyrearkiv her

Etisk handel - et samfunnsansvar

Vår virksomhet skal drives etisk forsvarlig og fremme bærekraftig utvikling. FKRA er den største leverandøren til landbruket i regionen. Sommeren 2013 meldte FKRA seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH).

 

Våre verdier og handlinger påvirker omdømmet og konkurransekrafta til næringa. Vi har derfor interne etiske retningslinjer som skal bidra til en reflektert holdning til etiske problemstillinger som ansatte i organisasjonen kan møte.

I takt med FKRA sin økte import av varer, ser vi behovet for å forvalte våre verdier aktivt mot leverandørmarkedet.  Sommeren 2013 meldte FKRA seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH). 

Les mer om Etisk handel