Nytt melkefjøs på Eiken!

Vi gratulerer Ola Peder Hobbesland i Eiken med nytt, flott melkefjøs.

3/6/22
Tekst/foto: Sten Ivar Skretting

Nytt melkefjøs på Eiken hos Ola Peder Hobbesland.

Det nye fjøset er et frittliggende isolert nybygg med gjødselkjeller og kjørbart forbrett. Det inneholder også en 3 rekkers liggebåsløsning med fokusavdeling.

Uttrukket tak på den ene langsiden og kalvehytter.

Fjøset er utstyrt med;

  • VMS V300, melkerobot
  • DeLaval, innredning
  • DeLaval RS 450 Skraperobot
  • Mafa Unik Kraftfôrsilo
  • Profilerte betongspalter
  • Bruvik Ventilasjon
  • Led belysning

 

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med videre drift, så ser vi fram til Åpent fjøs over sommeren!