Profesjonaliserer skogbruket

For servicetekniker Kenneth Stedjan starter arbeidsuken på JD-Link, der han går gjennom alle skogsmaskinene til Kristiansand-bedriften AltiSkog. Trenger noen av dem service eller annen oppfølging, kontakter han sjåfør og avtaler tid med det samme.

Tekst/foto: Bethi Dirdal Jåtun/Anne Linn Olsen

Hogstmaskinen John Deere 1270G rydder skogen effektivt.

Akkurat dette er en avgjørende årsak til at eierne i AltiSkog bare få år etter oppstarten i 2016, valgte å kjøpe fire John Deere skogsmaskiner fra John Deere Forestry på Kongsvinger, som da ikke hadde et eget serviceapparat i Agder og Telemark, men en avtale med Felleskjøpet Rogaland Agder.

Serviceavtale en forutsetning

–Skulle vi gå for John Deere, var servicebiten en forutsetning. En dags nedetid koster oss rundt 15.000 i tapte inntekter. Det blir fort penger av slikt, sier daglig leder Fredrik Pedersen, som er en av fire eiere i AltiSkog. Bedriften er i vekst og med fjorårets kjøp av ti nye JD skogsmaskiner gjennom John Deere Forestry på Kongsvinger, har Kristiansandbedriften i dag totalt tjue store skogsmaskiner, de fleste av dem grønne og gule.

–AltiSkog er min desidert største oppdragsgiver, sier Kenneth. Serviceteknikeren i Felleskjøpet Rogaland Agder har i løpet av de siste årene opparbeidet seg en kunnskap og ekspertise på John Deere skogsmaskiner som han tidligere, da han bare dann og vann utførte service på disse, ikke var i nærheten av å ha. Etter at avtalen med AltiSkog kom opp, er han er han stort sett på hjul mellom ulike lokasjoner.

Service og delelager

–Det går mye i service, sier han.

–Når de kjøres så mye, blir det fort behov for å skifte slitedeler.

Han har tilgang til deler på et lager ikke langt fra der han bor, slik at han enkelt får tak i det han til enhver tid måtte trenge. Spesielt olje og filter går det mye av. Eventuelle spesialdeler må han bestille fra John Deere Forestry på Kongsvinger, men med post over natten går det som regel ikke mer enn et døgn før de er på plass.

Kenneth har oversikt over hele maskinparken til Altiskog på JD-Link på telefonen, noe som gjør at han lett kan sjekke både tilstand og lokasjon. Hver mandag starter han med å gå gjennom én for én, slik at han hele tiden er oppdatert og kan ta ting fortløpende.

Oppdrag i forbindelse med nye E39

AltiSkog har 33 ansatte og på det jevne 45 årsverk. Bedriften opererer i Agder, Rogaland og Vestland og har en jevn aktivitet året rundt. I Rogaland og Agder er AT Skog en viktig oppdragsgiver for skogsentreprenøren som ikke utelukkende driver med hogst, men også med vegetasjons- og linjerydding. Bedriften har for eksempel hatt flere oppdrag i forbindelse med byggingen av nye E39 mellom Kristiansand og Mandal. I snitt benyttes rundt 20 prosent av maskinparken til AltiSkog på andre typer oppdrag enn den rene, tradisjonelle skogsdriften.

–Vi er ikke avhengige av andre oppdrag, men påtar oss gjerne interessante prosjekter utenom. Om ikke, går maskinene i vanlig drift, påpeker styreleder Geir Thorsland. Han og Fredrik Pedersen var tidligere kolleger i NEG Skog og etablerte AltiSkog da NEG Skog ble besluttet avviklet. Målet med det nye selskapet var klart: Å profesjonalisere skogbruket.

Bedre forutsetninger

–Vi hadde lenge sett at potensialet for å gjøre ting bedre, var stort. Større enheter og utvikling av systemer, gir uttelling. Det opplever vi nå, sier de to som ønsker å gi skogsnæringen bedre forutsetninger.

–Vi trenger flere maskiner, et godt serviceapparat og ikke minst mange nok maskiner til at vi kan snu oss fort rundt. Kongstanken med AltiSkog er at vi skal være store nok til å kunne serve bransjen som helhet, understreker Fredrik Pedersen.

På Nodeland, ikke langt fra Kristiansand, er én av AltiSkogs John Deere 1270G hogstmaskiner i gang med å rydde skog på førbløffende effektivt vis. Det tar bare sekunder fra maskinarmen har festet grep rundt stammen til det høye furutreet ligger vannrett og grenene skjæres av samtidig som stammen kuttes i bestemte lengder som plasseres i hver sin haug.

Dyktige sjåfører

–Det er forskjell på kvaliteten, noe sjåføren holder orden på, kommenterer Geir Thorsland.

Med skogsmaskinen behøves bare én dags arbeid for å rydde et område man tidligere, med tre mann i arbeid, ville ha brukt halvannen uke på.

–Det gjelder selvsagt også å ha gode sjåfører, legger Thorsland til. På spørsmålet om hvor lang tid man regner på at en sjåfør er oppe og går, svarer han.

–Fire år. Da har vedkommende blitt en dyktig maskinfører samtidig som han kan foreta gode faglige vurderinger både i forhold til hogst og kvalitet.

Vil inn tidlig

AltiSkog vil helst komme tidlig inn i prosjektene, spesielt gjelder det i forbindelse med tomterydding og vegbygging.

–Vi har også folk på planleggingssiden, som utarbeider planer og rapporter både i forhold til skog og miljø. Dette handler ikke utelukkende om at vi ønsker å selge flere tjenester, men erfaringen er at jo tidligere vi kommer på banen, jo flere synergier kan vi ta med oss videre i prosjektet. Får vi et anbudspapir, priser vi det selvsagt ut fra det oppdragsgiver ønsker, men hadde vi kommet tidligere inn i prosessen, kunne vi ha lagt premissene annerledes, noe kunden ville ha tjent på, forklarer Fredrik Pedersen.

I vekst

AltiSkog har vokst siden starten og vokser videre.

–Vi er et selskap i vekst. Faller det seg naturlig at noen vil gi seg eller at et marked ikke er utnyttet, er vi med. Vi har fått en størrelse som gjør at vi kan drive selskapet slik vi har ønsket. Nå jobber vi for å styrke kompetansenivået vårt ytterligere, slik at vi kan vokse videre. Veksten er ikke et mål i seg selv, men en følge av det vi gjør, fastslår Geir Thorsland og Fredrik Pedersen.

I skogen på Nodeland henter skogsmaskinen til John Deere ned tre etter tre. Skogen ryddes raskt, og skulle det være noe, er servicetekniker Kenneth Stedjan i Felleskjøpet Rogaland Agder raskt på pletten.

Andre artikkelkategorier: