Felleskjøpet sertifisert for EU-kontroll på traktor

Når det nye påbudet om EU-kontroll for traktorer konstruert for hastigheter over 40 kilometer i timen, registrert 1. juli 2005 eller senere, kommer i 2023, er Felleskjøpet forberedt. To mekanikere per verksted er sertifisert og klare til å utføre EU-kontroll enten hjemme hos bonden selv eller på verkstedet.

Vårt Felleskjøp Vår 2022
Tekst/foto: Bethi Dirdal Jåtun/Anne Linn Olsen

FV.: Harald Brådli, senior konsulent ettermarked, Asbjørn Fauskanger, teknisk sjef og Atle Nordås, teknisk serviceleder.

EU-kontroll for traktor har vært varslet i flere år. Innføringsdato var opprinnelig satt til 1. januar i år, men krav om omfattende teoretisk og praktisk opplæring av mekanikere til å utføre kontrollen, har skjøvet datoen ett år fram i tid. EU-kontroll for traktorer konstruert for hastigheter over 40 kilometer i timen, registrert 1. juli 2005 eller senere, innføres etter planen fra 1. januar neste år.

Ikke alle traktorer

For bønder som utelukkende benytter traktoren i egen virksomhet, på egen grunn, kreves ikke EU-kontroll. Men dersom traktoren benyttes til for eksempel brøytevirksomhet, leiekjøring eller liknende, er det påkrevd med EU-kontroll annet hvert år.

Felleskjøpet Rogaland Agder, med Asbjørn Fauskanger og Harald Brådli i spissen, har allerede kjørt to opplæringskurs for mekanikere sammen med Bilkurs Rogaland AS, som så langt er alene om å kurse kontrollører for traktor. De to har også bidratt i utarbeidelsen av undervisningsopplegg og -materiell.

60 timers opplæring

–Det har vært en spennende prosess. Å få bidra i utformingen av et hensiktsmessig opplegg både når det gjelder den praktiske og teoretiske delen av kurset, har vært lærerikt og interessant, sier de to.

–Bilkurs Rogaland har kort vei inn til både Tilsynet og Vegdirektoratet. Vi fikk derfor også muligheten til å luke bort ting vi mener er overflødige eller unødvendige, påpeker Fauskanger.

For å bli sertifisert som EU-kontrollør for traktor, kreves 60 timers opplæring, der den teoretiske delen utgjør hovedtyngden.

To på hvert verksted

–Vi bestemte oss tidlig for å ta en aktiv rolle i dette, sier Jostein Susort som er godt fornøyd med at FKRA, gjennom Fauskangers og Brådlis aktive samarbeid med Bilkurs Rogaland, har sikret seg høy kompetanse på feltet. Fra og med 1. januar 2023 vil også to av mekanikerne ved hvert av verkstedene til FKRA være sertifisert til å gjennomføre EU-kontroll på traktor, enten på verkstedet eller hjemme hos traktoreier.

–I motsetning til EU-kontroll for bil og lastebil, kan vi komme hjem til folk for å utføre EU-kontroll på traktor, noe som er en stor fordel, påpeker Atle Nordås ved verkstedet på Klepp.

Han oppfordrer traktoreierne som må ha EU-kontroll om å følge med på Vegvesenets hjemmeside, der de til enhver tid vil finne de datoene som gjelder, på samme måte som for bil og lastebil.

–Planen er å kurse 100 kontrollører i år

Hvor mange traktorer i dette landet som skal EU-kontrolleres neste år, har Jens Storhaug i Bilkurs Rogaland AS så langt ikke fått svar på, men han vet at han skal kurse i alt 125 landbruksmekanikere.

Bilkurs Rogaland AS er så langt eneste godkjente tilbyder av kurs for sertifisering av kontrollører slik at de kan gjennomføre EU-kontroll på traktor, noe som er påkrevd fra 1. januar 2023.

God start

–Traktorer konstruert for hastigheter over 40 kilometer i timen registrert fra 1. juli 2005 og oppover, skal EU-kontrolleres dersom traktorene brukes til andre formål enn arbeid på egen gård, presiserer Jens Storhaug i Bilkurs Rogaland As, som til nå har hatt 24 mekanikere på kurs.

–Planen var å kjøre nye kurs i mai-juni, men det er et ugunstig tidspunkt for travle bønder og entreprenører, så vi får se hvordan vi skal løse det, sier Storhaug som akkurat nå kjører kurs for personbil og tunge kjøretøy.

Han er godt fornøyd med de første «traktor-kursene» som ble arrangerte i samarbeid med Felleskjøpet Rogaland Agder på senteret på Klepp tidligere i år, der Asbjørn Fauskanger og Harald Brådli var instruktører og der Jostein Susort hadde skaffet til veie flere ulike traktorer av forskjellig årgang - ypperlig for trening.

Nytt terreng

–Kontroll av traktor er helt nytt for oss og ikke likt verken personbil eller lastebil. Vi må gå opp nytt terreng. Det har derfor vært verdifullt for oss å kunne lene oss på ekspertisen i Felleskjøpet, sier Storhaug.

Planen er å kjøre kurs på Jessheim etter sommerferien og deretter i Trondheim. Det var Traktor- og landbruksimportforeningen, TLIF, som først kontaktet Bilkurs Rogaland med spørsmål om de kunne tenke seg å gå i gang med kursing av kontrollører for traktor.

100 kontrollører

–Målet er å få gjennom godt og vel hundre kontrollører i løpet av 2022, sier Jens Storhaug som understreker at de bønder som kun bruker traktoren til jordbruk i egen næring, vil være unntatt EU-kontrollen.

–De må i så fall registrere seg på «Din side» på vegvesen.no. Blir ikke dette gjort, vil traktoren bli innkalt til EU-kontroll, presiserer Storhaug.

Eier av traktor kan også oppsøke en trafikkstasjon for å levere inn egenerklæring.

–På nettsiden til Statens Vegvesen står også kontrollfristen for traktoren, påpeker Jens Storhaug i Bilkurs Rogaland AS.